Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
SciFi

SciFi (14)

1/12 Star Wars Shore Trooper (Bandai) Rogue One

  • Tuesday, 18 January 2022 19:15
  • Written by

 

Weer een voor de 'donkere kant van de plank'. Gewoon omdat ik het even leuk vind.

Another one for 'the dark side of the shelf'. Just because i am having fun with it.

Daar gaat ie. Ik doe geen tekst voor deze. Je herkent zelf wel een hoofd, body, been en arm.

There we go. I will not do text on this one. You'll recognize head, body, leg and arm.

Sommige mensen adviseren mij om deze modellen te 'weatheren'. Dit omdat men ze zo niet mooi vindt. Ik ga dat juist niet doen. Ik bouw deze alleen voor de lol out of the box. Ik wil er niet giga veel tijd in investeren. Auto's is mijn hoofdgebied.

Some people advise me to do some 'weathering' on the models. This, because they don't like them this way. I will not do this. I am building these out of the box for fun. I don't want to invest much time. Cars is my core business. 

1/12 Star Wars Shadow Stormtrooper (Bandai)

  • Sunday, 29 August 2021 10:43
  • Written by

Terwijl ik op de verf wacht, doe ik er even een klein project tussendoor. Voor de collectie even weer een Star Wars kit, die ik in Japan heb gekocht. Een Shadows Stormtrooper van Bandai (kit nr. 0205880).

While i am waiting for the paints, i will do a quick project. For my collection of Star Wars kits, a kit i bought in Japan. A Shadow Stormtrooper from Bandai (kit no. 0205880).

Daar gaat ie.. in de basis dezelfde kit als de Bandai Storm Trooper.

There we go.. basically the same kit as the Bandai Storm Trooper.

Alles past weer perfect, net als altijd. Deze keer een kleine fout in de instructies. Spruitstuk C is spruitstuk A.

Everything fits like a charm, like always. This time however a small mistake at the instructions. Sprue C is sprue A. 

Ik ben wat ruimte nodig op de planken. Met deze kits lukt dat snel, dus ik doe er nog maar een. De First Order Storm Trooper van The Rise of Skywalker (Bandai kitnr. 5058882).

I need some space on the shelves. With these kits it will go fast, so i'll do another one. The First Order Storm Trooper from The Rise of Skywalker (Bandai kitno. 5058882).

Het hoofd.

The head.

Het lichaam.

The body.

De heupen.

The hips.

De benen.

The legs.

Wat uitrusting.

Some gear. 

Door naar de armen...

On to the arms...

En weer 1 klaar.

And another one done...

En de collectie groeit.

And the collection is growing.

 

 

1/12 Star Wars Boba Fett (Bandai)

  • Thursday, 08 April 2021 16:12
  • Written by

Mijn verzameling van 'The Dark Side' maar weer even uitbreiden. Deze keer de Bandai kit (kit nr. 0201305) van Boba Fett.

Expanding my 'The Dark Side' collection. This time the Bandai kit (kit no. 0201305) of Boba Fett.

Daar gaat ie, beginnen met het hoofd.

There we go, starting with the head.

Dan de borstkas.

Then the torso.

Combineren.

Combining.

De middel.

The waist.

En de benen.

And the legs.

Zijn uitrusting.

His equipment.

Door naar de armen... Eerst de rechter.

On to the arms... The right one first.

De linker arm.

The left arm.

Zijn 'zweep' en dan de boel aan elkaar.

His 'whip' and then combining the stuff.

Door naar zijn jet-pack.

On to his jet-pack.

Dan wat wapens...en hij heeft een nieuwe hand nodig.

Then some weapons... and he needs a new hand.

En klaar.

And done.

En met wat decals.

And some decals added.

 

Over het algemeen vind ik dit erg leuke kits om even een keer tussendoor te doen. Ik moet zeggen, deze vind ik iets minder. Alles past perfect, maar op een of andere manier vind ik deze iets te speelgoedachtig. Vooral wanneer ik naar de knieën en de middel kijk.

Normally i like these kits very much when i want to do something else. I must say, this one i like a bit less. Everything fits like a glove, but in some way it's a bit toy like. Especially when i look at the knees and the waist. 

Even weer wat anders. Iets doen aan mijn donkere kant. Ik vind de Bandai kits erg leuk. Nu de 1/12 First Order Storm Trooper Executioner

Doing something else. Working on my dark side. I like those Bandai kits. Now the scale 1/12 First Order Storm Trooper Executioner.

Daar gaat ie... hoofd

There we go... head

Borst.

Torso.

De heupen.

The hips section.

De benen...

The legs...

Door naar de armen. Met de handen wacht ik nog even om de juiste te kunnen kiezen.

On to the arms. I will wait withthe hands to be able to choose the correct ones.

De wapens.

The weapons.

En klaar... Ik heb de schouderdelen nog gewijzigd van wit naar zwart.

And done... I changed the shoulder pads from white to black.

This is just behind ... My favorite character from Star Wars. General Grievous. Bandai has done a fantastic job with this ... I love him.

This one to follow...  My most favorite character from Star Wars. General Grievous. Bandai did a great job on this one... I love it.

I start with the head again ...

I'll be starting again with the head...

Then through with the upper body ...

To continue with the upper body...

Then the hips ...

Next are the hips...

Then the legs ...

Then the legs...

I now put it on a stand ...

Time to put him on his stand...

Then the arms ... Deze zijn al beweegbaar, rechtstreeks vanaf het spruitstuk. Wel even testen.  Je kunt kiezen voor de 2-armige Grievous....

Then the arms... They are movable directly from the sprue. Test this. You can choose the 2-armed Grievous...

 

Of de 4-armige versie...

Or the 4-armed version...

Moeilijke keus? Of niet?

Tough choice? Or not?

Met de 4 armen en de zwaarden neemt het figuur veel ruimte in op de plank.

With the 4 arms and the sabres, the figure takes a lot of space on the shelf.

Nog even met de cape...

Working on the cloak...

Wat zal ik zeggen. Ik vind het een fantastische kit. Goed gedaan Bandai!

What can i say. I think the kit is fantastic. Well done Bandai! 

Even iets anders doen na de Ferrari 412P. Deze kit van Bandai van Captain Phasma uit The Force Awakens (kit nr 0203228) moet er aan geloven. Normaal gesproken moet dit in ongeveer 1 dag kunnen. Deze bouw ik uit de doos. Ik wil de glans behouden.

Something else after the Ferrari 412P. It's time for this kit from Bandai of Captain Phasma from The Force Awakens (kit no. 0203228). Normally this should be doable in 1 day. I will build it out of the boz. I want to keep the shine.

Ik doe de gepoederde handschoenen aan om de glans te behouden.

I am using powdered gloves to keep the shine.

Eerst het hoofd...

First the head...

Dan het bovenlichaam...

Then the upper body...

Het resultaat. Nu kan dit alvast gecombineerd.

The result. This can be combined now.

Door met de heupen...

To continue with the hips...

 

Dan de benen...

Then the legs...

En er zijn er natuurlijk 2.

And of course there are 2.

Verder met een arm dan maar...

Ok, then an arm...

Raad eens?

Guess what?

De cape...

The robe...

En klaar...

And done... 

 

Weer een kit van Bandai uit de Star Wars collectie (kit nr. 0207574). Een Clone Trooper Phase II. Het is dezelfde versie als de Clone Trooper Phase I, maar dan een andere helm. Niet veel over te vertellen, behalve dan dat ik dit zeer leuke kits vind. Ze zijn eenvoudig in elkaar te zetten, maar van hoge kwaliteit. Verven lijkt niet echt nodig, al hoewel ik dat wel zal doen met de grotere kits zoals Slave1 en The Millennium Falcon. Eerst weer de foto's van de inhoud van de kit.

Again a kit from the Star Wars collection of Bandai (kit no. 0207574). A Clone Trooper Phase II. It's the same as the Clone Trooper Phase I, but with a different helmet. Not much to tell about this one, except that i somewhat love these kits. They are easy to assemble, but of high quality. Painting is not a must, though i will do this on the larger kits like Slave1 and The Millennium Falcon. First the pictures of the content of the kit.

 

Eerst weer het hoofd.

First the head again.

Dan weer het lichaam.

Then the body. 

De buik en de heupen...

The stomach and the hips...

Vervolgens de benen...

Next are the legs... 

En na de benen komen de ???

And after the legs ???

 

Dan nog even weer de handen en het wapen en weer 1 klaar voor de verzameling.

Then the hands and the weapon and another one ready for the collection. 

Ook kun je nog dit vizier gebruiken.

You could also use these goggles.

Samen een leuk stel...

A lovely bunch together...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb iets met 'The Dark Side'. Mijn witte Troopers zijn aan wat kleur toe. Dus nu deze Death Trooper van Bandai (kit nr. 0209052). Eerst even weer de foto's van de onderdelen.

Looks like i am attracted to The Dark Side. My white Troopers need some colour. So now this Death Trooper from Bandai (kit no. 0209052). First the pictures of the parts.

Nu maar beginnen met bouwen. Eerst het hoofd.

Now let's start building. First of all the head.

Dan het lichaam.

Then the torso.

Door met de heupen.

To continue with the hips. 

Verder met het bovenbeen, knie, onderbeen, heup, enkel en voet.

To continue with the upper leg, knee, lower leg, hip, ankle and foot. 

Hetzelfde met de schouder, bovenarm, elleboog en onderarm. Met de hand wacht ik nog even om een keus te maken over de houding.

The same goes for the shoulder, upper arm, elbow and lower arm. I am waiting with the hand to make a choice about the pose.

En na het kiezen van de handen en het wapen...

And after choosing the hands and the weapon...

 

1/??? Star Wars Millennium Falcon Mini (Bandai)

  • Thursday, 27 April 2017 20:36
  • Written by

Klein project voordat ik er wellicht een diorama mee ga maken. Erg kleine kit voor een lage prijs. Kan ik even oefenen voor de grote versie. Het is een kit van Bandai (kit nr. 0210501-600 / Bandai Vehicles 006). De werkelijke schaal is een raadsel. Eerst weer de foto's met de inhoud van de kit. Erg mooi gedetailleerd voor zo iets kleins. De Falcon is maar 10 cm lang.

A small project before i might decide to do a diorama with it. A small kit for a low price. So i can rehearse for the large version. It's a kit from Bandai (kit no. 0210501-600 / Bandai Vehicles 006). The scale is unknown. First the pictures with the kit's content. Beautiful detailed for such a small kit. The Falcon is only 10 cm long.

Eerst wordt de motor zilver gespoten, daarna met doorzichtig blauw eroverheen.

First the engine gets a silver spray, then  clear blue was added.

 

De overige onderdelen spuit ik heel licht grijs. Ik gebruik Revell 36371 Lichtgrijs zijdematt. Ik heb voor aqua color gekozen deze keer. Veel nawerk zal met de kwast moeten, omdat het model zo klein is.

The rest of the parts get a light grey spray. I use Revell 36371 Light Grey silk matt. I chose aqua color this time. A lot of work will be done with a brush, because the model is very small.

Daarna is het een kwestie van in elkaar zetten.

After this it's just combining everything.

Op het plaatsen van de laserkanonnen en de antenne na is het nu klaar. 

It's finished for now. The laser canons and the antenna will be added later.

Nu verder met het kleuren van een aantal panelen.

Now it's time to add some colour to some panels. 

Dan begint het verouderen. Heel voorzichtig met een airbrush.

Then the weathering starts. Very careful using an airbrush.

 

De paneellijnen worden met een mes geverfd.

Painting panel lines by using a knife.

 

Tijd voor een wash. Ik gebruik Revell Aqua Color Zwart 36108. Dit mix ik met Ultimate Airbrush Thinner, zodat de verf zeer dun wordt. Dit mengsel breng ik aan met een wattenstaafje. Daarna maak ik het direct schoon met een nieuw wattenstaafje dat alleen Ultimate Airbrush Thinner bevat.

Time for a wash. I use Revell Aqua Color Black 36108. I mix this with Ultimate Airbrush Thinner, so the paint gets heavily diluted. This mix will be applied with a cotton swab. Then i clean it immediately with a new cotton swab that only contains Ultimate Airbrush Thinner.

 

Voor nu is deze klaar. Ik moet eerst verder nadenken over de diorama voordat ik het pastelkrijt kan aanbrengen.

For now this one is done. I need to think over the scene on the diorama before i can use the chalk.