Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Divers/Various

Divers/Various (4)

1/24 Bridge Diorama Targa Florio / Mille Miglia

  • Monday, 28 March 2022 18:15
  • Written by

Van MDMB heb ik deze brug gekocht in schaal 1/35. Ik ga proberen om hier een diorama van te maken voor een 1/24 auto. Het zou dan een voorstelling moeten worden van bijvoorbeeld de Targa Florio. De brug moet breed genoeg zijn om een 1/24 auto te bergen en daarmee een kleine brug voor te stellen. Wel een aantal onderdelen kapot en zelfs, voor verzending, gerepareerd. Ik haat zoiets. Mogelijk zie je er niets van als het klaar is, maar toch. Ik heb nog nooit zo'n project gedaan, dus ik hoop dat het wat wordt. Het verven zal wat lastiger zijn denk ik, omdat de brug van rsin is en niet van gips.

From MDMB i bought this bridge in scale 1/35. I will try to use it for a diorama for a 1/24 car. It should represent a scene from e.g. the Targa Florio. The bridge should be wide enough to contain a scale 1/24 car and thus represent a small bridge. Some parts are broken and even repaired, before they were shipped. I always hate this. Maybe you will not notice when finished, but still. I never did a project like this before, so i hope i can manage. The painting might be more difficult, as the bridge is from resin instead of plaster.

Ik twijfel nog steeds of ik het in teer of cobblestones moet doen.

I still have doubts if i should do tarmac or cobblestones.

De putten afplakken.

Masking the water drains.

Daar gaat ie. Eerst wat verdunnen met water opdat het wat beter vloeit. Dan aanbrengen met een roller. Afwachten wat het resultaat is. Misschien later nog een extra laag nodig. Maar goed, in zuidelijke landen zijn de teerwegen niet altijd zo glad.

There we go. First of all diluted it with water so it has a beter flow. Then add it with a paint roller. Let's wait for the outcome. Maybe add another layer later. But o.k., in Southern countries the asphalt roads aren't always that smooth.

Verschillende lagen worden aangebracht. Ik probeer nog wat asfalt schade aan te brengen, maar dat loopt iedere keer weer vol.

Several layers are being applied. I am trying to create some asphalt damage, but it filling very time.

Weer verder met de brug. Dus is snij ze een beetje op maat. Opvulwerk dus.

To continue with the bridge. The stone strips are a little too short. So i am cutting others to size to fill up.

Klaar voor het verven.

Ready for painting.

Eerst maar een beetje werken aan het teer. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus benieuwd hoe dat uitpakt. Eerst wat scheuren maken om te proberen.

First of all some work to the tarmac. I have never done this, so i am curious how it will end up. First creating some tears to try out.

Het tape om de putdeksels af te schermen gaat eraf.

The masking for the drain covers will be removed.

Tijd om het asfalt lichter te maken. Ik gebruik Valejo 869 Basalt Grey. Dit verdun ik behoorlijk met water en strijk het erop met een platte kwast. Daarna een 2e laag met wat extra aan de randen van de straat.

Time to lighten the asphalt. I am using Valejo 869 Basalt Grey. This is diluted with water and added with a flat brush. Then a 2nd layer with some extra at the road sides.

Daarna nog wat lichter met Valejo 989 Sky Grey.

Then more light with Valejo 989 Sky Grey.

Met Valejo 950 Black maak ik een 'gerepareerd stuk'. Daarna alles laten drogen. De poeders komen later.

With Valejo 950 Black i am creating a 'repaired piece'. Then let everything dry. The pastels will come later.

 

Nu eerst door met de brug. Ik maak een mix van Citadel Stormvermin Fur, Steel Legion Drab en Baneblade Brown met wat water. Hiervan neem ik een beetje apart en mix dat met nog wat meer water. Daarmee breng ik de wash aan.

Now first to the bridge. I make a mix of Citadel Stormvermin Fur, Steel Legion Drab and Baneblade Brown with some water. Of this i take some apart and mix it with more water. This is my first wash.

Daarna mix ik Citadel White Scar en Zamesi Desert en breng dit middels 'dry brushen' aan. Daarna wat extra wit en nogmaals de hele brug 'dry brushen'. Dan gebruik ik wat van de eerste mix en breng dit aan onderaan de brug (de voet) en heel licht over het bovenste deel. Zo nodig wat bijwerken met de White Scar / Zamesi Desert mix. De poeders doe ik later.

Then i mix Citadel White Scar and Zamesi Desert and apply this by dry brushing. Then i add some extra white to this mix and dry brush the bridge again. Then i use some of the first mix and add it to the downside of the bridge (the foot) en very light over the upper part. If needed i color it with the White Scar / Zamesi Desert mix. I will add powders later.

De volgende stap. Heel licht verdunde Valejo 869 Basalt Grijs.

The next step. Very light diluted Valejo 869 Basalt Grey.

De volgende stap. Kleine stipjes Liquitex Burnt Sienna op hoger gelegen plekken en dit met een natte kwast 

Next step. Add dots of Liquitex Burnt Sienna to higher surface and brush it with a wet brush.

Dan Liquitex Bunt Umber in de lager gelegen delen.

Then Liquitex Burnt Umber to recessed spots.

Dan aandacht voor het moss.

Then attention to the moss.

Starten met het water.

Starting with the water.

Het ondiepe water wordt gekleurd. Meer rondom de rotsen aangebracht.

The shallow water is being colored. Added around the rocks.

Dan nog wat mos en algen rond de rotsen in het water.

Then some moss and algae around the rock in the water.

Water toegevoegd.

Water has been added.

Na 22 uren drogen.

After 22 hours of drying.

Na nog eens 12 uur prik ik met een cocktailprikker in de witte delen. Zo probeer ik stromend water te creëren.

After another 12 hours i start poking the white parts with a tooth pick. This way i hope to create running water.

Na totaal 48 uur droogtijd ziet het er zo uit. Ik kom er wel.

After a total of 48 hours dry time it looks like this. I'll get there.

Na 72 uren drogen. Ik denk dat ik weer verder kan.

After dry time of 72 hours. I think i can continue now.

Het wegdek krijgt nog iets meer grijs.

The tarmac gets a little more grey.

Daarna aan de brug monteren.

Then mount it to the bridge.

Tijd om de boel af te sluiten. Misschien had ik ander materiaal moeten gebruiken. En misschien had ik dit eerder moeten doen. Nooit te oud om te leren. Nu gebruik ik acetaat plaat.

Time to close it up. Maybe i should have used different materials. And maybe i should have done this in another stage. Always learning. Now i will be using acetate plate.

Ik twijfel of ik dit moet doen om snel stromend water te simuleren. Ik weet het niet. Ik zou dan watten gebruiken met houtlijm.

I have doubts of doing this to simulate quick streaming water. I don't know. I would use cotton and Elmer's glue.

Gras toegevoegd.

Grass added.

De krijtjes kras ik over schuurpapier om een poeder te krijgen. Dan is het een kwestie van voorzichtig met een kwast plaatsen waar je het wilt hebben en uitstrijken.

The chalks are being moved over sanding paper. Then you have to apply them with a brush and wipe them well.

Misschien breng ik later nog wat wijzigingen aan, maar voor nu parkeer ik dit. Het is nu wachten op een 1/24 figuur van een coureur uit de jaren '60 en het kiezen van een Targa Florio auto. Voor nu eerst door naar de 2021 Red Bull RB16B Turkije versie.

Maybe i will do some more changes later, but for now i will call it done. It's now waiting for a scale 1/24 race driver from the 60's and the choice of a Targa Florio car. For now first on to the 2021 Red Bull RB16B Turkey version.

 

 

 

 

 

 

 

 

1/20 1978-1982 Racing Driver

  • Friday, 13 October 2017 13:39
  • Written by

Ik ben weer een coureur nodig voor de foto's. Het is weer een kit van GF Models (kit nr. GF-20-014). 

I need another driver for photo purposes. Again a figure from GF Models (kit no. GF-20-014). 

Alle hoofdelementen krijgen een metalen pinnetje. Daarmee wordt het hoofd op de romp worden geplaatst wanneer ik dat wil. De helmen krijgen hun communicatie aansluiting.

Every head part gets a pin. This makes it possible to change the heads when i want to. The helmets get their communication wire. 

 

Dan de primer erop...

Next is the primer...

Wat zwart in de vouwen....

Some black to the recessed areas....

Dan weer wat wit om het zwart wat te bedekken.

Then some white again to tone down the black.

De coureur krijgt een rood pak en helm... het gezicht wordt beetje bij beetje geverfd.

The driver gets a red suit and helmet... the face is being painted piece by piece.

Decal tijd..

Decal time..

Dan het beweegbare vizier plaatsen met behulp van popnagels.

Then the movable visor is added by using rivets. 

Dan verder met een paar andere helmen.

Then to continue with a few other helmets.

Na nog wat verfwerk en wat spuiten van de helemen met heldere glanslak....

After some more paint work and spraying some clear gloss on the helmets.... 

heb ik 1 figuur met meerdere hoofden en helmen... Niet allemaal correct, maar goed genoeg voor foto's van wagens.

i have 1 figure with multiple heads and helmets... Not all accurate, but good enough for photo purposes of cars.

 

 

 

 

 

1/20 1960's Racing Driver

  • Friday, 14 July 2017 06:00
  • Written by

Ik heb besloten dat ik wat materiaal nodig ben voor de foto's. Daarom ga ik nu eerst een figuur maken. Het is een kit van GF Models (kit nr. GF-20-013). Het is al lang geleden dat ik militaire figuren beschilderde. Op hoop van zegen.

I decided i need some material for photo purposes. That's why i will start with a figure from GF Models (kit no. GF-20-013). It has been a long time since i painted military figures. Cross your fingers.

Eerst breng ik wat zwarte waterverf aan op de dieper gelegen delen van de plooien.

First i apply some black aqua paint to the deeper parts of the folds.

Daarna airbrush ik alles met Ultimate Primer White. Deze primer is ietwat doorzichtig waardoor het zwart mooi zichtbaar blijft.

Then i will airbrush everything with Ultimate Primer White. This primer is somewhat translucent so the black comes out nice.

Ik denk dat het nog 1 of 2 lagen nodig heeft.

I think it needs 1 or 2 more layers.

Daarna worden de schoenen, helm en brilmontuur met zwart van Valejo geverfd. De randen worden wat lichter gemaakt met grijs. Het gezicht wordt geverfd met 2 verschillende vleeskleuren.

Then the shoes, helmet and goggles are painted with black from Valejo. The edges are lightened up with grey. The face gets painted with 2 different colours of flesh.

Wat meer verfwerk aan het hoofd en de bril. De bril heeft een laagje glanslak gekregen om glas te simuleren.

Some more painting to the head and the goggles. The goggles received some clear gloss to simulate glass.

 

Meer werk aan het pak en het hoofd.

More work to the suit and the head.

Het hoofd wordt met een pinnetje op de romp bevestigd. Zo kan ik er misschien af en toe een ander hoofd opzetten voor bijv. een 1970's coureur.

The head gets connected to the body by using a pin. This way i might change the head to change it e.g. into a 1970's driver.

1/43 1998 BMW V12 LM98 #18 Le Mans

  • Tuesday, 08 December 2015 18:12
  • Written by

Mijn eerste project in schaal 1/43. Nog nooit eerder heb ik iets gebouwd in deze kleine schaal. Eens kijken of het wat wordt. Ik heb een aantal kits voor een laag prijsje op Ebay kunnen kopen om het te proberen. Deze heeft een body van kunsthars.Eerst zoals gewoonlijk de inyhoud van deze kit.

My first project in scale 1/43. Never before have i built anything in this small scale. Let's see where it ends. I bought a couple of kits on Ebay for a very fair price to try. This one has a resin body. First like usual the content of the kit.

Allereerst spuit ik de body met zwarte grondverf. 

First i will paint the body with black primer.

Daarna glanzend zwart. De decals zullen dan beter plakken. Wanneer deze dan droog zijn, komt er een laag zijdemat lak overheen. Of misschien zelfs mat. Ik moet nog wat foto's bestuderen.

Then gloss black. The decals will stick much better. Then, after drying, i will spray a layer of semi gloss clear. Or maybe even matt. I need to study some pictures.

Nog een paar onderdelen. Het interieur is mat zwart gespoten, de stoel zijdemat zwart. Hierna wordt het allemaal wat gedetailleerd.

Some more parts. The interior is painted mat black, the seat semi gloss. After this some more detailing will be done.

Nog wat onderdelen zijn gespoten. De onderplaat is mat zwart, de spiegel en topspoiler glanzend zwart, de inleg van de velgen gun metal.

Some more parts are painted. The floor is matt black, the mirror and top spoiler gloss black, the inside of the rims are gun metal.

Ik ben niet al te blij met de decals. In ieder geval mist 1x de engelse vlag.

Not too happy with the decals. At least 1x the British flag is missing.

Het uitknippen van de koplampglazen. Altijd lastig.

Cutting the covers of the head lights. Always tricky.

Daarna verder met het interieur, de pedalen, de gordels en het dashbord.

Then continuïng with the interior, the pedals, the belts and the dashboard.

Ik ga alvast de steun voor de achtervleugel vouwen. Daarna kunnen de gaatjes worden geboord (na het passen) en de steun kan worden gespoten.

I am folding the rear wing support. Then the holes can be drilled (after a test fit) and the support can be painted.

 

De cockpit wordt in elkaar gezet, nadat de brandblusser is geverfd.

The parts of the cockpit are combined, after the fire extinguisher has been painted.

De decals worden op de body geplakt. Daarna moet alles goed drogen, voordat de lak kan worden gespoten.

The decals have been applied to the body. Everything has to dry, before lacquer can be sprayed.

Weer een fout. Er zit geen verschil tussen de remschijven voor linker- en rechterkant. Ik kan dit niet oplossen. Ik heb geen andere schijven, maar ik denk dat het niet opvalt wanneer de 'wielcovers' er op zitten.

Another mistake. There is no difference between the brake discs for the left and right side. I am unable to solve this. I have no other discs, but i don't think it will show when the rim inserts are applied.

 

 

Nog wat kleine decals zijn geplaatst.

Some more small decals were applied.

 

De achtervleugel wordt verder klaargemaakt.

The rear wing gets finished.

Alles wordt na het drogen van de decals gespoten met glanslak.

After drying the decals everything gets some coats of gloss lacquer.

 

De voorkant en de achterkant worden verder klaargemaakt.

The front and the back are being finished.

Dan volgen de assen en de wielen.

Next are the axles and the wheels.

En klaar....  Deze gaat in een 1/43 doos.

And done.... This one will be put into a 1/43 box.